AGROLAB Group
Your labs. Your service.

AGROLAB Agrarzentrum GmbH (Germany)

AGROLAB Agrarzentrum GmbH
Zeißstraße 19
37327 Leinefelde
Deutschland

Tel. +49 3605 53301-00
Fax.+49 3605 53301-50
E-Mail

Od września 2017 nowe laboratorium do analiz rolniczych.

Nasze obszary działalności:

  • Gleby rolnicze (składniki pokarmowe, mikroelementy, agrofizyka, Nmin, metale ciężkie)
  • Osad ściekowy
  • Kompost
  • Pasza podstawowa, zboża paszowe
  • Analizy jakościowe produktów żniwnych, zbóż przeznaczonych do spożycia