AGROLAB Group
Your labs. Your service.
Pozostałości pestycydów w owocach i warzywach

... (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

Polski oddział Grupy AGROLAB- Laboratorium Eurocontrol, wkrótce AGROLAB Polska

Laboratorium Eurocontrol Sp. z o.o. zmieniło nazwę  na AGROLAB Polska Sp. z o.o.

Analytik Ihres Speiseeises auf mikrobiologische Unbedenklichkeit

Lody są jednym z najbardziej popularnych produktów spożywanych w okresie letnim. Istnieje kilka czynników jakości, które muszą być spełnione, aby w pełni można było korzystać z produktu.Jakość mikrobiologiczna i schłodzenie zależy nie tylko od poziomu higieny w procesie produkcji, ale również od czystościwkawiarniach  i mobilnych stoiskach.

aloora v3 - agrolab group

Od dzisiaj można uzyskać dostęp do nowej wersji portalu ALOORA przez naszą stronę internetową klikając przycisk „LOGOWANIE W ALOORA” w prawym górnym rogu. Mogą Państwo wybrać logowanie do naszej starej wersji (ALOORA v2) lub przejść do nowej wersji ALOORA (ALOORA v3)

Najlepsza 50 Bawarii- Nagroda

W skrócie: Po raz 4 AGROLAB w Najlepszej 50 Bawarii. Ministerstwo Spraw Gospodarczych uhonorowalo firmy z ponadprzecietnym wzrostem obrotów i zatrudnienia.

akrylamid w żywności

Ze względu na niedawnąpublikację, temat praktycznie zapomniany, po raz kolejny staje się aktualny: akrylamid w żywności.

akrylamid w żywności

W czerwcu opublikowano listę laboratoriów urzędowych mogących wykonywać badania przeznaczone do certyfikacji produktów ekologicznych. Eurocontrol Sp. z o.o. znalazło się na tej liście.