AGROLAB Group
Your labs. Your service.
 certyfikacją systemów jakości LUFA-ITL

LUFA-ITL dopuszczone jako laboratorium badawcze dla ALDI POŁUDNIE (SÜD).

Kupujemy żywność gorszej jakości

Konsumenci kupują polską żywność gorszej jakości. Według danych GIS w 2014 r. ilość zakwestionowanych próbek wzrosła o 9 proc. Polskie produkty zgłaszane do RASFF znajdują się na drugim miejscu.

 

monitoring-nadchloranu

Komisja Europejska zaleciła wszystkim państwom członkowskim monitorowanie obecności nadchloranu w żywności oraz ustaliła LOQ w monitorowanych produktach.

Zapewnienie jakości (QA) w Lufa i Eurocontrol

Podwójny sukces w laboratoriach AGROLAB!

Pozostałości pestycydów w owocach i warzywach

97% wszystkichpróbek owoców i warzyw zbadanych przez organy państw członkowskich Unii Europejskiej w 2013 roku utrzymało się poniżej obowiązujących maksymalnych ilości pozostałości środków ochrony roślin.

Sprawdzanie ołowiu w owocach i warzywach

Maksymalne limity dlaołowiu w owocach i warzywach wejdą w życie z dniem 01.01.2016

Salmonella i Listeria odpowiedzialne za choroby związane z żywnością

CUVA Stuttgart (Chemiczny i Weterynaryjny Urząd Badający) wydał przegląd wyników badań mających wyjaśnić choroby dietozależne, (patrz link). Ponad 33.500 produktów spożywczych zostało przebadanych.