AGROLAB Group
Your labs. Your service.

W związku z rekordowo drogimi jajami Ministerstwo Rolnictwa wydało komunikat, w którym informuje, że ceny jaj w Polsce są niemal najwyższe w Unii Europejskiej.

by AGROLAB Polska

Komisja Europejska opublikowała  „Zawiadomienie w sprawie stosowania prawa UE w zakresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów – Szczególny przypadek żywności”

by AGROLAB Polska

Funkcja Pomocy- z opcją wycieczkipo ALOORA jest już dostępna w naszym internetowym portalu klienta. Ponadto AGROLAB wprowadzateraz FAQ dla ALOORA.

Aloora

Dodatkowe oznaczenia w próbkach….

Po raz kolejny przedstawiamy listę polskich produktów zgłoszonych do RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała wyniki kontroli za IV kwartał 2016 r.

żywność, bezpieczeństwo żywności, system wczesnego ostrzegania, RASFF

System wymiany informacji o niebezpiecznych produktach konsumenckich (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) został wprowadzony na podstawie rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności.