AGROLAB Group
Your labs. Your service.
Mycotocins

Według raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, wzrost temperatur i stężenia CO2 w powietrzu, a także wzrastająca ilość opadów deszczu sprzyja rozwojowi pleśni produkujących szkodliwe mykotoksyny (szczególnie w kukurydzy i zbożach). Nagromadzenie tych mykotoksyn w tkankach roślinnych skutkuje zanieczyszczeniem pasz i żywności.

Dla przykładu, w ostatniej dekadzie grupa mykotoksyn “Aflatoksyny” rozprzestrzeniła się w kukurydzy na południu Europy właśnie ze względu na ciepły i wilgotny klimat. Aflatoksyny są genotoksyczne poprzez co obniżają odpowiedź immunologiczną w ludzi i zwierząt.

W przyszłości spodziewany jest wzrost występowania pleśni oraz wzrost zanieczyszczenia mykotoksynami w środkowej Europie. W związku z tym EFSA nieprzerwanie poszerza swoją bazę danych na temat zanieczyszczeń mykotoksynami. Szczegółowy monitoring jest jedyną metodą która umożliwia przewidywanie poziomu mykotoksyn oraz dzięki której można zalecić odpowiednie środki zapobiegawcze.

Z zasady ryzyko zdrowotne w przypadku mykotoksyn dla ludzi i zwierząt powinno być utrzymywane na możliwie najniższym poziomie. W związku z tym maksymalny dozwolony poziom mykotoksyn w żywności i paszy został ustalony oraz zalecony przez Unię Europejską (EU). Ponadto istnieją także inne przepisy krajowe, zwłaszcza w sektorze żywności.

Więcej informacji znajduje się pod poniższymi linkami:

EU

Dodatkowo:

Grupa AGROLAB ze swoim specjalistycznym laboratorium żywnościowym LUFA-ITL i AGROLAB Polska zapewnia niezawodną i dokładną analizę mykotoksyn, jest również Państwa idealnym partnerem laboratoryjnym w sprawach kontroli jakości Państwa produktów. W przypadku indywidualnych ofert dotyczących Państwa potrzeb prosimy o kontakt z handlowcem odpowiadającym za Państwa region. (Osobę kontaktową mogą Państwo odszukać za pomocą lokalizatora kontaktów znajdującego się w prawej części strony internetowej.)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w ostatnim film „Mykotoksyny i zmiana klimatu”. Jest on na temat wzrostu rozwoju pleśni w Europie spowodowanym zmianą klimatu.

Poniżej znajduje się link do filmu: https://www.youtube.com/

Dodatkowe informacje na temat pracy EFSA nad mykotoksynami znajdą Państwo na poniższej stronie: http://www.efsa.europa.eu/