AGROLAB Group
Your labs. Your service.

Laboratorium AGROLAB Polska oferuje pobór prób przez wykwalifikowanych próbkobiorców . Są to próbki: wody, owoców, warzyw, zboża oraz wymazy czystościowe przeznaczone do badań.

Laboratorium AGROLAB Polska sp. z o.o. działa na polskim rynku od wielu lat w związku z tym posiada duże doświadczenie w pobieraniu próbek wody, wymazów, żywności oraz zbóż. Zatrudniamy dobrze wykwalifikowaną kadrę próbkobiorców, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną na temat pobierania próbek. Próbkobiorcy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach tematycznych, co pozwala na ugruntowywanie wiedzy na temat poborów i problemów z tym związanych. Potrafią na bieżąco ocenić sytuację w miejscu poboru i dokonać go w  sposób prawidłowy i rzetelny, tak aby otrzymane wyniki w laboratorium były wiarygodne. Kompetencje próbkobiorców potwierdzone są zdanymi egzaminami o czy świadczą posiadane przez nich certyfikaty:

  • pobieranie próbek wody do spożycia,
  • pobieranie wymazów czystościowych,
  • pobieranie próbek owoców i warzyw w celu badania pozostałości środków ochrony roślin i azotanów, do kontroli jakości handlowej i badań fizyko-chemicznych,
  • pobieranie próbek owoców i warzyw świeżych, ustalanie klas jakości,
  • pobieranie próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów, nasion roślin oleistych.

 

Author: Emilia Barańska-Adamczyk