AGROLAB Group
Your labs. Your service.
Mycotocins

Dzięki możliwości podzlecania analiz zanieczyszczeń krytycznych do laboratoriów zarejestrowanych w GMP+, laboratorium AGROLAB Polska znalazło się na liście laboratoriów aplikujących.

Poprzez zmiany regulujące zapisy dotyczące podwykonawstwa w zakresie analiz zanieczyszczeń krytycznych laboratorium AGROLAB Polska złożyło wniosek o rejestrację w GMP+.

Obecnie znajdujemy się na liście laboratoriów aplikujących (str.4 – drugi link). Ze względu na ilość laboratoriów zgłoszonych do rejestracji GMP+ International zmienił obowiązujące dotychczas terminy. 

W okresie od 1 lipca 2019 do 1 stycznia 2020 można wykonywać analizy dla określonych parametrów zarówno laboratoriach rejestrowanych jak i tych które złożyły wniosek.

 

 

Link: 

https://www.gmpplus.org/pl/news/posts/2019/may/

https://www.gmpplus.org/media/4057/20190702-applicants-registered-laboratory.pdf