AGROLAB Group
Your labs. Your service.

AGROLAB Austria GmbH - Meggenhofen

Trappenhof Nord 3
4714 Meggenhofen
Austria

Tel.: +43 7247 210000
Faks: +43 7247 2100050
E-mail

 

Dojazd

 

Decyzją z dnia 20 października 2004 roku laboratorium uzyskało akredytację zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 na łącznie 71 metod badań.

Sporządzane przez nas sprawozdania z badań i opinie są uznawane przez urzędy i władze w całej Europie.

Nasze wyposażenie

 • Chromatografy gazowe i cieczowe (GC, HPLC)
 • Spektrometry absorpcji atomowej (AAS, ICP)
 • Analizatory podczerwieni
 • Fotometry wzgl. spektrometry
 • Analizatory AOX, EOX, POX i TOC
 • Wideotitratory
 • Analizatory gazowe do pomiarów emisji i imisji
 • Urządzenia do automatycznego pobierania próbek
 • Specjalne pompy głębinowe
 • Urządzenia do pomiaru ilości (Q-Logger)
 • Bus kompletnie wyposażony w sprzęt do pobierania próbek
 • Urządzenia do pomiaru powietrza glebowego