AGROLAB Group
Your labs. Your service.

USŁUGI ANALITYCZNE w zależności od obszaru analiz

ANALITYCZNEAGROLAB GROUP posiada niezwykle bogatą ofertę badań z zakresu analiz żywności, rolniczych i analiz wody. Jakość usług analitycznych i kompetentne doradztwo dla naszych klientów to od zawsze nasze priorytety. Również wysoki poziom obsługi z pewnością przyczynił się do tego, że możemy się dzisiaj określać mianem europejskiego lidera rynku w wielu dziedzinach.

ANALIZY ŻYWNOŚCI

AGROLAB to właściwy partner do badań dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności. Najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, zatwierdzone metody analityczne i doświadczony personel gwarantują wiarygodne i szybkie wyniki badań. WIĘCEJ

Badania pasz

Laboratorium LUFA-ITL, wchodzące w skład AGROLAB GROUP, to jedno z wiodących laboratoriów analiz pasz na świecie. Badamy wszystkie rodzaje pasz pod kątem składników oraz substancji szkodliwych i oferujemy szerokie spektrum parametrów. Jesteśmy niezwykle kompetentnym partnerem szczególnie w zakresie analiz witamin, dioksyn i mykotoksyn. Z naszych usług korzystają rolnicy, sprzedawcy i producenci pasz z całego świata. WIĘCEJ

ANALIZY WODY

AGROLAB GROUP bada jakość wody zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.Oznaczamy parametry chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne.WIĘCEJ

USŁUGI ANALITYCZNE w zależności od grupy docelowej

Sprzedawcy, producenci, dostawcy, rolnicy: nasze grono lojalnych klientów i duże zainteresowanie przemawiają za AGROLAB i są dla nas silną motywacją w codziennej pracy. Dzięki bogatemu doświadczeniu, konsekwentnemu dokształcaniu pracowników i udziałowi w badaniach międzylaboratoryjnych AGROLAB to kompetentny partner.

Dla handlu

AGROLAB GROUP to kompetentny i godny zaufania partner w badaniach jakości produktów. Zapewniamy szybkie i wiarygodne usługi analityczne.

Dla rolników

AGROLAB oferuje analizy rolnicze oraz inne badania i usługi związane z gospodarstwem.

Dla dostawców wody i odbiorców ścieków

Nasze analizy pomogą Państwu w sprawdzeniu i spełnieniu wymagań określonych prawem. Zapewniamy wysoki poziom usług i doskonałą organizację pobierania próbek.

Dla biur inżynierskich, rzeczoznawców

W AGROLAB zawsze znajdą Państwo kompetentnego partnera do kontaktów we wszystkich kwestiach dotyczących analiz.

Dla zakładów produkcyjnych i przemysłu

AGROLAB to Państwa niezawodny partner świadczący usługi różnorodnych badań produktów. Nasza marka mówi sama za siebie.

Dla mieszkalnictwa

Jesteśmy Państwa wiarygodnym i kompetentnym partnerem w sprawdzaniu wymogów prawnych.

Dla gospodarstw domowych

Po przeprowadzeniu analizy przez AGROLAB otrzymają Państwo zautomatyzowane i zrozumiałe wyniki. Wraz z wyjaśnieniami i zaleceniami!