AGROLAB Group
Your labs. Your service.

Analizy żywności

AGROLAB specjalizuje się w niezawodnym i szybkim sprawdzaniu jakości oraz bezpieczeństwa produktów: oferujemy szeroki zakres analiz wykonywanych w naszej firmie. AGROLAB bada surowce i produkty spożywcze pod kątem składników, sprawdza zadeklarowane wartości, oznacza witaminy i wiele więcej. Dla każdego z klientów wyznaczana jest na stałe osoba do kontaktu, osobiście odpowiedzialna za wszystkie dotyczące Państwa sprawy. Analizy żywności w AGROLAB to optymalne usługi analityczne i pomoc dla wytwórców, producentów żywności – aż po handel detaliczny.

Żywność – składniki

Wykonujemy badania surowców i produktów spożywczych według uznanych metod pod kątem wszystkich składników oraz dodatków: sprawdzamy prawidłowość danych, możliwość wprowadzenia produktów do obrotu, oznaczenie wartości odżywczej. AGROLAB pomaga w tworzeniu rozsądnych, opartych na analizie ryzyka planów kontroli i zapewnia Państwu właściwą równowagę między bezpieczeństwem i ekonomicznością. W coraz większym stopniu doradzamy również sieciom handlowym w kwestiach formalnych związanych z etykietowaniem w ramach programów własnych marek. WIĘCEJ

Tłuszcze, oleje i orzechy

Produkty zawierające tłuszcz, tłuszcze i oleje mogą zostać zbadane w naszym polskim laboratorium EUROCONTROL lub w naszym laboratorium specjalistycznym w Rotterdamie. Dzięki specjalistycznej wiedzy wykonujemy tam badania próbek z całego świata pod kątem jakości i zanieczyszczeń (ustanowione ustawowo maksymalne poziomy zawartości, kwasy tłuszczowe, witaminy…). Połączenie z portem w Rotterdamie umożliwia niezwykle szybkie (w ciągu kilku godzin) wykonanie badania ładunków statków. WIĘCEJ

Napojei woda mineralna

Untersuchung von GetränkeWoda pitna jest najściślej monitorowanym produktem spożywczym. AGROLAB oferuje fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne testy z pojedynczego ujęcia. WIĘCEJ

Żywność – pozostałości

AGROLAB dysponuje najnowocześniejszym, niezwykle czułym sprzętem laboratoryjnym oraz olbrzymią wiedzą specjalistyczną do niezawodnego wykrywania niepożądanych substancji i pozostałości w produktach spożywczych. Sprawdzamy bezpieczeństwo produktów pod kątem zawartości alergenów, pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, dioksyn lub innych substancji szkodliwych. W przypadku badań istotnych dla dopuszczenia produktu do obrotu oferujemy na życzenie usługi ekspresowe. Rozmiary naszej firmy zapewniają stałym klientom profesjonalną pomoc i wolne moce pomiarowe również w sytuacji nagłej. WIĘCEJ

Radiochemia w produktach spożywczych

Nachweis von Radiochemie in LebensmittelAGROLAB posiada wieloletnie doświadczenie i stan wiedzy odnośnie sprzętu do testowania produktów spożywczych dla izotopów promieniotwórczych: od regularnych kontroli losowych do badania wody mineralnej dla radionuklidów naturalnych i sztucznych, pomiary dla krajów z regulacjami dla importu, w przypadkach takich jak Fukushima. WIĘCEJ

 

QS-LABORATORIA ZATWIERDZONE

Nachweis von Radiochemie in LebensmittelDzięki laboratorium LUFA-ITL GmbH w Kiel i Agrolab Polska w Dęblinie, Agrolab Group został zatwierdzony przez QS jako laboratorium analityczne do analiz pozostałości. WIECEJ

FAQ: Ile materiału powinna zawierać próbka przesyłana do badania?

Ilość materiału w próbce potrzebna do analizy zależy od matrycy i oczywiście od wyboru badanych parametrów. Prawie niemożliwe jest podanie jednego obowiązującego schematu. Jako pierwszy punkt odniesienia można jednak przyjąć następujące ilości:

  • Produkty spożywcze ogólnie: minimum 250 g każdego produktu lub 4 opakowania handlowe produktu.
  • Badania radiochemiczne: minimum 1 kg lub 1 litr w przypadku płynu.
  • W przypadku badań plonów pod kątem GMO proszę przesłać materiał w ilości odpowiadającej masie tysiąca ziaren.

Kontrola higieniczna

Na życzenie zajmiemy się u Państwa mikrobiologiczną kontrolą jakości i towarzyszącą kontrolą higieny produkcji.

Ocena możliwości wprowadzenia do obrotu

W zakresie analiz żywności AGROLAB GROUP oferuje dodatkowo ocenę możliwości wprowadzenia produktów do obrotu. W raportach z badań wyniki zestawiane są z wartościami granicznymi wzgl. orientacyjnymi. Wszystkie dane są dostępne na zapytanie w plikach formacie xls, csv i/lub xml.