AGROLAB Group
Your labs. Your service.

NAPOJE I WODA MINERALNA

Nasze analizy w napojache

Woda pitna jest najczęściej monitorowanym produktem spożywczym. AGROLAB oferuje fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne testy z jednego ujęcia.

Analiza wody mineralnej

  • Analiza chemiczna i mikrobiologiczna zgodnie z najnowocześniejszymi metodami
  • Analizaprocedury akredytacji izezwoleń na prowadzenie działalności
  • Analizy dla procesu i monitorowania produkcji

Zalety analizy z AGROLAB

Kiedy przychodzi do analizowania i testowania napojów, jak również wody mineralnej, GROUPA AGROLAB jest szybsza niż inne laboratoria. Oferujemy również dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie bazą logistyczną.