AGROLAB Group
Your labs. Your service.

Analizy wody

Oprócz pierwszorzędnej jakości analiz doskonałą opinię zapewnia nam również nasze wyjątkowe nastawienie na świadczenie usług.

Woda pitna

Wykonujemy badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wraz z późniejszymi zmianami.WIĘCEJ