AGROLAB Group
Your labs. Your service.

Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) w paszach

GVO-GMO

Grupa AGROLAB i laboratorium LUFA-ITL GmbH w Kilonii stosują bardzo czułą procedurę opartą na technologii PCR, która  dokładnie i niedrogo może oznaczyć zanieczyszczenie GMO w paszach. LUFA-ITL to tradycyjny instytut paszowy z wieloletnim doświadczeniem w analizie GMO.

Wiarygodne oznaczenie GMO zależy od wielu czynników (np. rodzaju próbki, metod produkcji klienta itp.). W związku z tym można zastosować wiele różnych strategii w celu uzyskania wiarygodnych i przydatnych wyników. Chętnie wyjaśnimy te strategie podczas osobistej rozmowy przy użyciu szczegółowego schematu.

Podstawowa procedura analizy GMO wygląda następująco:

  1. Badanie przesiewowe: podaje pierwsze wskazania dotyczące genetycznie zmodyfikowanego materiału w paszach
  2. Identyfikacja"zdarzeń GMO", które pozwalają na dokładną definicję danego GMO (typy nieautoryzowane w UE, takie jak ryż Bt63 i len CDC Triffid, muszą zostać zidentyfikowane, ponieważ mają zastosowanie wyłącznie zerową tolerancją).
  3. Kwantyfikacjawydarzeń (dla wypełnienia deklaracji UE wymagane może być określenie ilościowe dla typów posiadających zezwolenie UE).

Aby uzyskać indywidualną ofertę, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży w Twoim regionie. Wyszukiwanie kontaktów w prawym górnym rogu naszej strony głównej (www.agrolab.com) umożliwia znalezienie kontaktu w Twoim kraju.

Nasz formularz zamówienia zawiera szczegółową listę naszych pakietów analitycznych.

Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia w sprawach związanych z zamówieniem, procedurami w laboratorium lub wymaganiami prawnymi, po prostu skontaktuj się z naszymi ekspertami w dziale obsługi klienta. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Wymogi prawne

Wymaganie dotyczące etykietowania

W Unii Europejskiej (UE) pasze składające się, zawierające lub wyprodukowane z GMO zatwierdzonego w UE muszą być oznakowane (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003). Ten wymóg etykietowania dotyczy również produktów, w których nie można już bezpośrednio wykryć modyfikacji genetycznej (np. Oleje roślinne).

Wyjątki od wymogu etykietowania

Pasza zawierająca mniej niż 0,9% GMO nie musi być oznakowana, pod warunkiem że proporcja ta jest przypadkowa lub technicznie nieunikniona (wymagany dowód), a dany GMO pochodzi z roślin GMO dopuszczonych w UE.

W przypadku GMO, w odniesieniu do którego oczekuje się unijnych procedur udzielania zezwoleń lub których pozwolenie wygasło, w niektórych przypadkach tolerancja mniejsza niż 0,1% ma zastosowanie do pasz, zgodnie z rozporządzeniem UE nr. 619/2011.

W przypadku GMO niedozwolonego w UE i produktów z niego wytworzonych obowiązuje zerowa tolerancja, ponieważ ich wprowadzanie do obrotu, stosowanie i przetwarzanie w UE jest zabronione.

Dobrowolne etykietowanie "Ohne Gentechnik" ("GMO free") w Niemczech

Oprócz prawodawstwa UE, EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (ustawa wdrażająca europejskie prawodawstwo w zakresie inżynierii genetycznej, EGGenTDurchfG) w Niemczech zezwala się na dobrowolne etykietowanie "Ohne Gentechnik" ("wolne od GMO") dla żywności o zawartości GMO nie większej niż 0,1% .

Należą do nich artykuły spożywcze i składniki żywności pochodzenia zwierzęcego (takie jak mięso, mleko i jaja).

Oznakowanie "Ohne Gentechnik" dla środków spożywczych i składników żywności pochodzenia zwierzęcego jest jednak dozwolone wyłącznie, jeśli dane zwierzęta nie otrzymały paszy objętej wymogami dotyczącymi etykietowania (zawartość GMO ponad 0,9%) przez określony czas przed uzyskaniem środka spożywczego .

Szczegółowe informacje na temat wymogów prawnych można znaleźć tutaj:

Wytyczne dotyczące kontroli GMO w paszach (Leitfaden zur Kontrolle von GVO in Futtermitteln) zawierają dalsze użyteczne informacje na temat etykietowania materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających lub produkowanych z GMO i zawierają szereg przykładów:

https://www.bvl.bund.de/